O mnie

mgr Dariusz Winkhof

Prowadzący zajęcia


Absolwent kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnię ukończył w 2008 r. Od samego początku pracy zawodowej – czyli od 2008 r. związany był z Gimnazjum Dwujęzycznym w Lesznie, gdzie pracował jako nauczyciel matematyki. Wychował wielu laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez KO w Poznaniu. W 2010 r. rozpoczął współpracę z III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, w którym pracuje do dzisiaj. Od 2014 r. jest także pracownikiem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, gdzie prowadzi zajęcia ćwiczeniowe ze statystyki oraz wykłady z logiki. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu matematyki. Posiada uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminatora maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Telefoniczne zapisy na kursy +48 607 207 605